سلام برنامه نظافت در کرج

تبلیغات

اینستاگرام
500,000 تومان
استوری لینک دارماهانه
igtv سه ماه یکبار
هایلایت سالانه
پست ثابت سالانه
 
 
 
بسته برنزی
1,200,000 تومان
تبلیغات 40*40 فوتر(پایین) سایت
استوری لینک دارماهانه
تبلیغات سالانه در کانال تلگرامی
پست ثابت اینستاگرام
igtv سه ماه یکبار
فیلم سالانه در تلگرام و آپارات
 
بسته نقره ای
2,100,000 تومان
تبلیغات 120*60 پایین مطالب
استوری لینک دارماهانه
تبلیغات سالانه در کانال تلگرامی
پست ثابت اینستاگرام
igtv ماهانه یکبار
فیلم ماهانه در تلگرام و آپارات
 
بسته طلایی
3,500,000 تومان
تبلیغات 120*120 بالای مطالب
استوری لینک دارماهانه
تبلیغات ماهانه در کانال تلگرامی
پست ثابت اینستاگرام
igtv ماهانه یکبار
فیلم ماهانه در تلگرام و آپارات