پزشکان عزیز

چنانچه امکان پرداخت آنلاین ندارید برای ثبت نام در پزشک برتر به روش زیر اقدام نمایید:

فرم ثبت نام را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات آن را تکمیل نمایید.

مبلغ ۴۰۰ هزار تومان حق عضویت به شماره کارت زیر واریز نمایید.

بانک پارسیان:

۶۲۲۱۰۶۱۰۷۸۳۸۹۴۶۹

بنام نوید پزشکی

تصویر فرم تکمیل شده و فیش واریزی را به واتساپ و یا تلگرام شماره ۰۹۱۲۰۶۰۶۸۴۶ یا ایمیل drbartar.ir@gmail.com  ارسال نمایید.

بعد از پیام تایید ثبت عضویت شما تا ۲۴ ساعت دیگر لینک شما فعال می شود.