سلام برنامه نظافت در کرج

Category: جراحی زانو و شانه

آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده

  • توسط پزشک برتر
  • ۲۷ روز قبل
  • ۷۵۰ بازدید
  • ۳
فلو شیپ جراحی زانو فلوشیپ جراحی شانه از دانشگاه هاروارد آمریکا استاد تمام جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر گروه جراحی ارتوپدی دانشکده پزشکی مشهد دبیر انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی ایران

درباره ما

دانلود اپلیکیشن اندروید

درگاه پرداخت