Category: گوارش

آقای دکتر سید مجید برکت

اندوسکوپی، کولونوسکوپی، بوتاکس معده جهت درمان چاقی، پولیپکتومی،درمان کبد چرب مطب بعد از ظهرروزهای زوج شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه فعال است.ساعت ۴ تا ۸

آقای دکتر حمیدرضا سیفی

بوردتخصصی داخلی، گوارش و اندوسکوپی،نفر ممتاز بوردتخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تزریق بوتاکس داخل معده یک روش غیرتهاجمی و موثر در درمان چاقی برای افرادی است که کاندید جراحی های چاقی مثل استیو و بای پس نیستند،خوشبختانه این تکنیک نیاز به بستری ندارد وعوارض جانبی مهمی ندارد.  

آقای دکتر افشین شهبازی

بیماریهای کبد کیسه صفرا ، لوزالمعده، مری معده و روده اندوسکوپی کولونوسکوپی بالون لاغری تلفن ۰۹۰۴۴۲۲۷۰۸۰

آقای دکتر مجید طالبی

درباره ما