بایگانی برچسب ها: دکتر سید مجید برکت

آقای دکتر سید مجید برکت

اندوسکوپی، کولونوسکوپی، بوتاکس معده جهت درمان چاقی، پولیپکتومی،درمان کبد چرب مطب بعد از ظهرروزهای زوج شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه فعال است.ساعت ۴ تا ۸

درباره ما