درباره ما

پزشک برتر ،جامع ترین سایت معرفی پزشکان ایران سعی کرده ایم اطلاعات جامع در مورد پزشکان،سلامت،بهداشت،مطالب بهداشتی،مقالات پزشکی را در سایت بگنجانیم و با کمک شما عزیزان به یکی از جامع ترین سایتهای پزشکی ایران تبدیل شده ایم.

 

سعی ما در پزشک برتر این بوده که با کمک همراهان  و اعضای پزشک برتر مطالب معتبر پزشکی و فیلمهای آموزشی در تمامی زمبنه های پزشکی گرد هم بیاوریم و منبع معتبری برای عزیزان با اطمینان از صحت مطالب باشد و به معرفی پزشکان،دندانپرشکان،روانپزشکان،دامپزشکان،کلینیکها و مراکز درمانی،روانشناسان مشاورین،آزمایشگاهها و فیزیوتراپیست ها و سایر خدمات پزشکی بپردازیم.

در این راه  این بیت را سرلوحه خویش قرار دادیم و با کمک پزشکان عزیز سعی می کنیم رهرو راهمان باشد:

ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم     موچیم که آسودگی ما عدم ماست

درباره ما