Category: داخلی

آقای دکتر حمیدرضا سیفی

بوردتخصصی داخلی، گوارش و اندوسکوپی،نفر ممتاز بوردتخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تزریق بوتاکس داخل معده یک روش غیرتهاجمی و موثر در درمان چاقی برای افرادی است که کاندید جراحی های چاقی مثل استیو و بای پس نیستند،خوشبختانه این تکنیک نیاز به بستری ندارد وعوارض جانبی مهمی ندارد.  

دکتر راضیه آیتی

درباره ما