Category: پزشک عمومی

آقای دکتر جواد سلطانمحمدی

پوست داخلی روان

خانم دکتر نسیم عنایت الهی

کارهای زیبایی پوست و مو

آقای دکتر پیمان گل بیدی

پزشک عمومی با سابقه نزدیک به بیست سال فعالیت خصوصا در زمینه ترک اعتیاد و روانپزشکی و روان‌درمانی بیماران و نیز سکس تراپی و درمان انواع کوموربیدیتی های بیماران معتاد چه جسمی چه روحی. ویزیت در منزل و مشاوره تلفنی

خانم دکتر آزیتا خسروی

خانم دکتر ظریفه دستور

درباره ما