بایگانی برچسب ها: آقای دکتر کوروش قاسم زاده

آقای کوروش قاسم زاده

مجهزترین کلینیک فیزیوتراپی شمال کشور درمان دیسک کمر، دیسک گردن و آرتروز آسیب های ورزشی درمان موفق ملی پوشان مطرح تمامی رشته های ورزشی

درباره ما